Udskiftning af dæksluger

Ønsker du selv at afmontere akryl ruden i lugen har Plexifix sammensat denne vejledning. Vejledningseksemplet er på luge fabrikat Lewmar, Moonlght og Gebo mm. hvor ruden er monteret fra oversiden med fuge.

(1)
Lugen afmonteres i hængslerne og vriderne til lukketøjet fjernes. (Afmonteringen kan udføres på båden i tørt vejr og under frostfrie omstændigheder).

(2)
Den gamle fuge skæres hele vejen rundt til man hører kniven ramme aluminiumsrammen.

(3)
Ruden er nu til at presse ud. Man kan evt. presse en kile ind imellem rammen og ruden, (uden at ødelægge pakningen), til den slipper.

(4)
Aluminiumsrammen afrenses for lim og fuge rester. (Det er lettest at skære fugen helt væk og herefter slibe med korn 100 indvendigt i rammen). Afdækningstape påføres oversiden af rammen og renskæres.(5)
I bunden ar rammen påføres Tec 7 i ca. 3-4 mm tykkelse (hele vejen rundt).

(6)
Ruden placeres med ensartet fugebrede hele vejen rundt. Der kan med fordel placeres lidt vægt på ruden (ca. 10 kg), så den bliver presset ned i fugen. Herefter skal der efterfuges hele vejen rundt (til der kommer fuge op).Overskydende fuge fjernes med en spartel.

(7)
Efter ca. 30 min fjernes afdækningstapen på aluminiumsrammen. Når fugen er hærdet i 24 timer ved stuetemperatur kan lugen genmonteres.