Udskiftning af Skydeluger og Nedgangsluger

Skydeluger

Da målene varierer meget fra båd til båd kræver det, at den gamle skydeluge sendes til Plexifixs værksted.

Skydelugen skal passe til de to skinner/spor (en i hver side), som den glider på/i. Da mange skydeluger er meget slidte skal der derfor måles og opgives følgende: Afstanden mellem de to skinner /spor fremme og de to skinner/spor bagerst ved nedgangslugen. Bådene har forskellige løsninger, så målene kombineret med billeder samt den gamle luge, vil i næsten alle tilfælde være nok til at fremstille en ny røgfarvet skydeluge.

Den nye skydeluge vil være poleret på agter kanten, og er monteret med en gribe håndliste i sort plast agter. På undersiden er der udfræsning for låsepal. For at opnå det bedste resultat hvad angå tæthed og styrke er alle luger formet med en lille pilhøjde 10-45mm.

Nedgangsluger 2 delt

Da målene varieret meget fra båd til båd kræver det, at den gamle skydekappe sendes til Plexifixs værksted.

Øverste del er med skrå udfæsning for ventilation. Samt fræse hul for låsecylinder. I tilfælde af at man ønsker at udskifte både skydelugen og nedgangslugen, kan det være nødvendigt, at montere den nye skydekappe og nedgangsluge på båden. (for at få en perfekt samling mellem skydeluge og nedgangslugen).

Man skal derefter afmærke på øverste luge (som er fremstillet 15mm for høj) hvor den øverste runding endeligt skal skæres. Herefter skal øverste lugeplade leveres tilbage til Plexifix hvor den skæres endelig til. Ønsker man en lås vil den samtidig blive monteret.